Ako eliminovať riziko úrazu pri používaní lepiacich pások

Bezpečnostné aspekty lepiacich pások: Ako minimalizovať riziko úrazu?

Lepiace pásky sa využívajú pri balení produktov, vo výrobných procesoch, stavebníctve i bežnom živote. Sú to praktickí pomocníci, ktorí sa jednoducho a ľahko aplikujú. Stačí ich dať na konkrétny povrch a zlepia presne to, čo potrebujete.

Obalové materiály, medzi ktoré neodmysliteľne patrí aj lepiaca páska, idú ruka v ruke s bezpečnostnými aspektmi. Hoci to tak na prvý pohľad nevyzerá, aj pri používaní lepiacich pások môže dôjsť k úrazom a poraneniam. Chcete im predchádzať? Riaďte sa nasledovnými tipmi.

Nie je lepiaca láska ako lepiaca páska. Vyberte si správny druh

Najjednoduchším spôsobom, ako dodržiavať bezpečnosť pri používaní lepiacej pásky, je vybrať si správny druh. Lepiace pásky sa delia, napríklad na maskovacie, maliarske, izolačné, baliace či signalizačné. Odlišujú sa od seba materiálom, z ktorého sú zhotovené, ale aj pevnosťou a odolnosťou voči teplu, vlhkosti či chemickým látkam.

Dodržiavajte návod na použitie

Riziko úrazu minimalizujete aj tým, že pri aplikácii pásky dodržíte inštrukcie výrobcu, uvedené v návode na použitie. Pri samotnej aplikácii venujte pozornosť správnemu prilepeniu, aby lepiaca páska nebola príliš napnutá, alebo, naopak, voľná.

Lepiace pásky skladujte podľa odporúčaní

Funkčnosť, životnosť i bezpečnosť pri používaní lepiacej pásky ovplyvňujú aj jej kvalitatívne parametre. Tie si zachová vtedy, keď ju správne skladujete. Väčšinou sa odporúča mať lepiacu pásku uloženú na suchom a chladnom mieste, bez prístupu priameho slnečného žiarenia.

V prípade potreby využívajte ochranné pomôcky

Pri špeciálnych lepiacich páskach môžu byť prevenciou poranenia ochranné pomôcky, ako napríklad rukavice, poprípade okuliare. Zídu sa vám vtedy, keď aplikujete lepiacu pásku na povrchy, na ktorých prichádza do kontaktu napríklad s chemickými látkami.

Dbajte na správnu likvidáciu

Bezpečnostné aspekty lepiacich pások sa nezaobídu bez vhodnej likvidácie. Niektoré pásky sa dajú recyklovať, iné končia v komunálnom odpade alebo je potrebné zlikvidovať ich podľa pokynov výrobcu. Myslite na to, je to dôležité pre bezpečnosť i prírodu.